Flamenc

Espectacle Flamenc

Una nit per apreciar les tres facetes del flamenc: "el cante, el toque y el baile" amb les principals figures del flamanec de Barcelonana.

Format obert: es pot escollir la formació de músics a mida.

Bailaores, bailaoras, cante, guitarres, percusió…

Un espectacle a mida del client.