Política de menors

Política de menors

POLÍTICA DE MENORS

 

Per raons d’aforament, tots els menors han de pagar entrada per accedir al recinte.

 

Els menors a partir de 16 anys podran entrar al recinte sense acompanyament ni cap mena d’autorització.

 

S’han de presentar una sèrie de documents en funció de qui acompanyi al menor al recinte:

- En cas que l’acompanyant del menor siguin el pare o la mare o tutor legal hauran de presentar DNI i llibre de família o document legal que acrediti la relació amb el menor.

- En cas que l’acompanyant NO sigui ni el pare, ni la mare, ni el tutor legal, caldrà que presenti una autorització signada pel pare, la mare o el tutor legal, juntament amb fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal i llibre de família.

 

En ambdós casos el responsable del menor haurà de signar un document d’exoneració de responsabilitat per part del promotor, que es facilitarà a l’entrada del recinte o que us podeu descarregar directament en aquesta pàgina (veieu més abaix).

 

DOCUMENT D’EXONERACIÓ:

Pots descarregar-te'l cliclant al següent enllaç: