Política de privadesa

Política de privacidad

Política de Privadesa i Protecció de dades

A través de la present política de privacitat LA CATIFA ROJA vol informar a totes les persones que naveguin i accedeixin a la pàgina web http://www.lacatifaroja.com sobre els tractaments de dades personals realitzats.

L'accés a la pàgina web no requereix un registre previ. En tot cas, l'Usuari amb la seva navegació accepta íntegrament la present política de privacitat i política de cookies.

Abans de l'enviament de qualsevol sol·licitud d'informació a través del formulari de contacte d'aquesta pàgina web, l'usuari ha d'acceptar la política de privacitat, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i subsidiàriament en allò no regulat, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal de lA CATIFA ROJA l'informa:

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable

LA CATIFA ROJA


C / Sant Llorenç 25-08.980 SANT FELIU DE LLOBREGAT

E-mail: info@lacatifaroja.com

Finalitat

LA CATIFA ROJA tractarà les dades dels Usuaris acord les següents finalitats:

Gestionar les seves dades als quals s'accedeix a conseqüència de la seva navegació i / o consulta.
Gestionar les inscripcions per assistir als concerts amb aforament limitat.
Tramitar la seva sol·licitud per formar part del col·lectiu de voluntariat de festival.
Gestionar el concurs.
Enviar-li comunicacions comercials i publicitàries referents a activitats i projectes relacionats amb l'associació, només en cas d'acceptació.

Legitimació

El tractament d'aquestes dades està legitimat pel consentiment de la persona interessada.

Tipus de dades

Les dades personals que tractem procedeixen directament de vostè:

Les categories de dades són:
• Dades de caràcter identificatiu
• Adreces electròniques
• Telèfon

No es tracten dades especialment protegides.

Destinataris

Les dades no seran cedides, excepte obligació legal.

Drets

En qualsevol moment l'Usuari podrà exercir gratuïtament els seus drets d'accés, rectificació, oposició i supressió de les seves dades, així com els altres drets regulats a l'Reglament (UE) 679/2016, és a dir, el dret a la portabilitat ia la limitació de l'tractament , mitjançant escrit acompanyat d'una còpia de l'DNI o document vàlid que l'identifiqui a lA CATIFA ROJA, C / Sant Llorenç 25- 08980 Sant Feliu de Llobregat (Ref. "Protecció de Dades"), oa la següent adreça de correu electrònic info@lacatifaroja.com

LA CATIFA ROJA informa l'Usuari que, si ho estima oportú, té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control.

Termini de conservació

En cas que l'usuari només faci una consulta, les seves dades no seran utilitzades per cap altre motiu que no sigui la gestió de la resposta.

Les dades es conservaran el temps necessari per a complir les finalitats per les quals han estat recollides.

D'altra banda, l'empresa deixarà de tractar les seves dades com a usuari de les xarxes socials en el moment en que deixi de seguir el compte.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en l'apartat de contacte?

Quant als formularis del Lloc Web, l'Usuari ha d'emplenar els marcats com a "requerit". No completar les dades personals requerits o fer-ho parcialment pot suposar que LA CATIFA ROJA no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, LA CATIFA VERMELLA quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l'Usuari facilita LA CATIFA ROJA han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L'Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Quines mesures de seguretat té implantada l'empresa?

LA CATIFA VERMELLA informa que el tractament que realitza de dades personals es realitza en tot moment d'acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades i dels serveis de la societat de la informació.

LA CATIFA VERMELLA té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l'Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat d'acord amb l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o de l'medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

Xarxes socials:

LA CATIFA VERMELLA disposa de perfils a les xarxes socials amb la finalitat de publicar i difondre informació sobre els serveis prestats mitjançant la pàgina web, interactuar amb els usuaris i servir el canal d'atenció i interacció social.

A continuació s'assenyalen les xarxes socials en les quals LA CATIFA VERMELLA té perfil obert:

Instagram: https://www.instagram.com/lacatifaroja_barcelona
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCY-XhQBeg2wmCJ6JcNSCykQ

Canvis en la política de privacitat

LA CATIFA VERMELLA es reserva el dret de modificar la present política de privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials. En aquest supòsit LA CATIFA VERMELLA anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en marxa.